false
278
143
fade
3
2

Adri van Boxtel

In 2008 is de bestaande 5-rijige stal uit 1976 verbreed met twee boxenrijen, zodat er nu een 0+7+0 rijige stal staat. De stal biedt plek aan 120 melkkoeien, maar op dit moment lopen er zo’n 65 melkkoeien, droge koeien en drachtig jongvee. Niet alleen is de stal verbreed, maar de stalinrichting is ook onder handen genomen. Zo zijn de boxen veranderd en zijn er twee melkrobots geplaatst.


De boxen staan afgesteld op een breedte van 1,10 m en een lengte van 4,40 m in een dubbele boxenrij. De knieboom ligt op 1,80 m van de achterrand. Op de achterrand van het betonnen boxdek is een buis gemonteerd. Als proef zijn er buizen gebruikt met twee verschillende diameters. Een buis met een diameter van 16 mm en een buis met een diameter van 20 mm. Enige tijd na in gebruik name van de aangepaste boxen bleek de buis met een diameter van 20 mm het best te functioneren. De veehouder was begonnen met de diepstrooiselboxen in te strooien met een mengsel van tarwestro, kalk en water, om vervolgens door te gaan op alleen het instrooien van tarwestro. Het mengen van tarwestro, kalk en water was voor de veehouder te bewerkelijk en tijdrovend. Na het gebruik van alleen tarwestro steeg het celgetal. Op dit moment worden de diepstrooiselboxen ingestrooid met gerstestro, omdat gerstestro veel minder gevoelig is voor schimmels en mycotoxinen. Nu de veehouder gerstestro gebruikt, is het celgetal weer gezakt en het aantal mastitisgevallen flink afgenomen.


De melkrobots staan naast elkaar aan de kopse kant van de ligboxenstal, zodat alle 120 ligboxen zich achter de robot bevinden. Bij de uitgangen van de melkrobots bevinden zich twee grote en lage drinkbakken. De drinkbakken zijn niet aan een betonnen muur bevestigd, omdat dit het overzicht op de koeien ontneemt. Daarnaast zijn de doorsteken voorzien van een aantal zelfdrinkers. De zelfdrinkers zijn, bij de doorsteken aan de achterkant, aan de buitenmuur bevestigt, zodat drinkende koeien de doorgang niet blokkeren en langslopende koeien de binnenbocht kunnen nemen. De ruimte voor de melkrobots is 6 m. Naast de rechterrobot bevindt zich een separatieruimte. Daarin staat een bekapbox, waar de koeien in behandeld kunnen worden. De robots zijn tegenovergesteld en beide naar het voerhek gericht. Het koeverkeer is volledig vrij.
In de gehele stal ligt een roostervloer, die wordt schoongehouden door een mestrobot.
Aan de andere kant van de melkrobots bevindt zich nog een apart gedeelte met twee strohokken, close-up droge koeien, de jongste kalveren en stro opslag. Links voorin de stal, naast de melkrobots, bevindt zich nog een gedeelte voor far off droge koeien en hoogdrachtige pinken. Het overige jongvee wordt ook op het bedrijf gehuisvest.


In het nieuwe gedeelte is de ruimte achter het voerhek en de doorsteken breder dan in het oude gedeelte. De ruimte achter het voerhek in het nieuwe gedeelte is 4 m. Aan het voerhek wordt een rantsoen gevoerd van kuil, gerstestro, maïs, bierborstel + mineralen en soja. Daarnaast worden er in de melkrobots drie krachtvoersoorten gevoerd en één krachtvoersoort in de krachtvoerstations in de stal. De mogelijkheid is er om twee krachtvoersoorten te voeren in de krachtvoerstations in de stal. De voergangen bieden plek aan zo’n 80 tot 90 melkkoeien. Dit houdt in dat bij een volledig bezette stal, de melkkoeien niet ieder een vreetplaats hebben.


De zijgevel in het oude gedeelte is volledig open en verticaal af te sluiten met een gordijn. In het nieuwe gedeelte is de zijgevel voor 4 m. open, met daaronder een betonnen muurtje.
Nico Vreeburg zei daarover het volgende tegen de veehouder: 4 rijen – 4 meter open
5 rijen – 5 meter open
6 rijen – 6 meter open
7 rijen - die maak ik niet!
Deze nieuwe zijgevel is af te sluiten met een zeil dat horizontaal omhoog gaat. De zijgevels gaan alleen dicht bij vorst en ander extreem slecht weer. Het gehele dak bestaat uit golfplaten en is niet geïsoleerd. Zowel in het nieuwe gedeelte, als in het oude gedeelte bevat het dak een aantal lichtplaten.


Sterkste punten van de stal volgens de veehouder
De ventilatie, door o.a. de grotere zijgevelopening in het nieuwe gedeelte.
De diepstrooiselboxen met hoge achterrand, want deze zorgen ervoor dat de koeien er netjes uit zien. De melkrobot is immers geen poetsmachine. De koeien moeten schoon zijn als ze in de robot komen.
Vrij koeverkeer, een koe moet koe kunnen zijn!


Verbeterpunt van de stal volgens de veehouder
De ondiepe diepstrooiselboxen zouden nog wat dieper mogen.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Er wordt vooral naar de koe gekeken. De koe staat centraal. Zelf weet je vaak wel hoe het moet, maar toch onbewust doe je het niet. Je wordt anders aan het nadenken gezegd en met een andere visie geconfronteerd, om zo tot het optimale resultaat te komen.