false
278
143
fade
3
2

Brand Jan de Haan

In november 2009 is de nieuwe ligboxenstal van Brand Jan de Haan en Gea de Vries in gebruik genomen. De nieuwe stal is een verbreding van de oude stal, waarbij er aan de linkerkant twee ligboxenrijen zijn bijgebouwd, inclusief een voergang aan de buitenkant. De droge koeien en drachtige pinken bevinden zich in de oude stal aan de linkerkant. De droge koeien hebben uitloop naar buiten toe, naar een zandbak. Links voorin de oude stal bevindt zich de 2x6 visgraat melkstal, met daarachter een wachtruimte. De melkkoeien steken aan de achterkant van het nieuwe gedeelte over naar de wachtruimte (in het oude gedeelte) en komen na het melken weer voor in de nieuwe stal terecht. De veehouder heeft de mogelijkheid om na het melken koeien handmatig te separeren naar een aparte ruimte. Aan de rechterkant zit een groot strohok voor bijna kalvende of pasgekalfde koeien. Het strohok ligt boven op de voormalige ligboxen en roosters, met over de roosters een gespannen doek, met een laag zand en stro. De mest wordt paar keer daags eruit gehaald en in een bak in het midden gegooid. Deze bak staat aan de zijkant van de stal en kan van buitenaf door een shovel worden opgepakt en geleegd. Dit geeft een besparing op het stro verbruik. Eenmaal in het jaar wordt het hele strohok uitgemest. Op dit moment wordt er 750.000 kg melk geleverd. In de toekomst kan er miljoen kg melk worden geleverd in de nieuwe stal. De arbeid wordt rondgezet zonder (vaste) medewerkers.


De spanten staan op 6,60 m van elkaar, om zo min mogelijk ijzer in de nieuwe stal te hebben.
In het nieuwe gedeelte bevinden zich twee ligboxen rijen, met daartussen een dichte vloer van 3 m. Dit gedeelte wordt schoongehouden door een H-vormige mestschuif, zodat koeien minder gehinderd worden. Achter het voerhek loopt een Flex-schuif. Beide storten ze af achter in de stal. Het systeem is er zo op ingericht, dat er mogelijkheid bestaat tot het gebruik van zand in de ligboxen. De vloer ligt niet op afschot en bevat een goot voor de ketting van de mestschuif. De mestschuif schuift om de twee uur. De reden waarom de vloer niet op afschot ligt, is dat wanneer een koe plast, de vloer nat blijft en makkelijker schoon wordt. De vloer is voorzien van een ruitvormig profiel.


De ligboxen zijn helemaal open van voren. De breedte is afgesteld op 1,22 m en de lengte van de middenrij op 2,5 m en tegen de buitenmuur aan een lengte van 3 m, zodat er voldoende kopruimte is. De knieboom ligt op 1,85 m. De boxen zijn gevuld met paardenmest. De achterrand is van beton en loopt schuif af naar binnen. Over een lengte van 15 cm loopt de achterrand 5 cm af. Bij de veehouder loopt dit te schuin af, zodat koeien uitglijden. De veehouder verwacht dat dit bij paardenmest meer problemen geeft dan bij zand, omdat zand meer grip geeft. Twee keer in de week worden de boxen bijgevuld met paardenmest met behulp van een shovel en doseerbak. Daarnaast worden de boxen twee keer daags schoongemaakt en gekrabd. De paardenmest haalt de veehouder twee keer in de week op bij twee stoeterijen in de omringende omgeving.


De zijgevel aan de oostkant is volledig open, zonder ventilatiekleden. In de drie doorsteken bevinden zich drinkbakken, welke een verwarmingselement bevatten, zodat het water altijd op de juiste temperatuur is. De waterspiegel van de drinkbakken bevindt zich op 60 cm. De doorsteek dichts bij de melkstal bevat twee drinkbakken, omdat de dieren na het melken altijd willen drinken. Het dak is geïsoleerd, met een lichtstraat aan de westkant. Het voer ligt op een gecoate voergoot en er is gebruik gemaakt van een voerbuis. Ook hier is er de mogelijkheid om, mocht dat nodig zijn, een voerhek te plaatsen. De afstand tussen de standpalen is namelijk 3,25 m.


Hoe gaat het nu in de nieuwe stal?
De veehouder hoeft de koeien minder vaak te bekappen. Op dit moment worden de koeien alleen net voor de droogstand bekapt. Zodoende worden vaarzen voor het eerst bekapt na de eerste lactatie. Eerder werd er ook nog rond de 150 dgn bekapt. Daarnaast leveren de koeien iets meer melk.


Drie sterkste punten van de stal volgens de veehouder
De ruimte in de stal. Het aantal m3 per koe, de bredere doorsteken, de ruimte tussen de ligboxen en achter het voerhek.
De dichte vloer. De koeien lopen er beter op en de klauwgezondheid is verbeterd.
De diepstrooiselboxen, waarin de koeien voldoende ruimte hebben om te liggen en op te staan.


Drie verbeterpunten van de stal volgens de veehouder
Voerbuizen op de goede manier bevestigen, zodat de voerbuis niet krom trekt. De bevestigingsplaat zit nu aan de standpaal, maar dat had omgekeerd moeten zijn.
Voergoot breder coaten. De veehouder voert één keer daags en zodoende kan nu niet alle voer op de gecoate vloer liggen, maar een deel ligt ernaast.
De te schuin aflopende achterrand van de diepstrooiselboxen minder steil laten aflopen.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Vetvice was voornamelijk een sparringpartner voor de veehouder. Sparren geeft inzichten, out of the box denken, nieuwe combinaties en nieuwe wegen dienen zich aan. Daarnaast is er samen invulling gegevens aan de kleine details van de stal. En Vetvice was er om bevestiging aan de veehouder te geven.