false
278
143
fade
3
2

Eelco Entzinger

In 2010 heeft Eelco Entzinger zijn bestaande ligboxenstal verbreed. De bestaande ligboxenstal was een 2+2 rijige stal. Aan de rechterkant heeft hij drie ligboxenrijen bij laten bouwen, zodat er een 2+5 rijige stal ontstaat. Naast de bestaande voergang is er een voergang aan de buitenkant van de 5 rijige kant. De koeien worden gemolken door twee Lely melkrobots. Daarvan staan er één in het oudere gedeelte van de ligboxenstal en de ander in het nieuwe gedeelte. Deze robots zijn voor in de stal gesitueerd met plek voor een derde. Voor de rechterrobot bevindt zich nog een extra uitbouw voor de droge koeien. Daartussenin bevindt zich het strohok van 56 m3. Vanuit het strohok kan een koe zelf de robot bezoeken en weer terug gaan in het strohok, dit geldt ook voor de separatieruimte. Voor de linkerrobot bevindt zich de separatieruimte met vijf ligboxen en vreetplaatsen. Vanuit daar kan de veehouder elke gesepareerde koe, indien wenselijk, in de behandel/bekapbox drijven. Een koe die moet worden gesepareerd vanuit de rechterrobot, wordt doorgestuurd naar de linkerrobot. Daar wordt de koe geweigerd en gesepareerd. De 2 rijige kant van de stal wordt volledig in gebruik genomen door het jongvee. Het jongvee komt vanaf een halfjaar op de roosters en is ingedeeld in drie groepen. De arbeid wordt hoofdzakelijk door Eelco zelf rondgezet. Naast het melkvee heeft de familie Entzinger nog een zorgtak. De bedoeling is om in de toekomst op deze sterkte door te gaan.


Achter de robots bevinden zich in totaal 108 ligboxen. Op het betonnen boxdek liggen matten en deze worden ingestrooid met zaagsel. De breedte van de ligboxen staat op 1,175 m afgesteld en de lengte op 2,5 m. De ligboxen voor de droge koeien zijn diepstrooisel en gevuld met kalk en gemalen stro. Voor de droge koeien zijn er 18 ligboxen inclusief een krachtvoerautomaat. De koeien lopen op een roostervloer, die wordt schoon gehouden door een Lely mestrobot. Achter het voerhek ligt 4 m roostervloer en tussen de ligboxen ligt 3 m roostervloer. Voor en achter in de stal is er een looppad aangelegd, zodat de veehouder snel van de ene naar de andere kant kan gaan, zonder bevuild te raken.


Het dak is niet geïsoleerd en in nok bevinden zich aan weerszijden lichtstraten. De zijgevels zijn over 4 m volledig open. Deze kunnen worden afgesloten met groene gordijnen. De gordijnen rollen van bovenaf. De lichten gaan standaard ’s avonds om elf uur aan en ’s ochtends om zes uur uit. Aan het voerhek wordt gras en maïsmeel gevoerd. In de krachtvoerbox en in de melkrobots krijgen de koeien een energiebrok erbij naar gelang hun behoefte. Door middel van de beweidingsbox worden de koeien geweid. Er hangen grote, lage drinkbakken in de stal.


In de voormalige ligboxen was het celgetal al goed. Hoewel de veehouder er toen redelijk wat werk van had om dat zo te houden. Tot nu toe heeft de veehouder nog maar één koe behandeld tegen mastitis/celgetal. De veehouder heeft nu veel minder werk om tot een goed celgetal te komen. Daarnaast bekapt de veehouder niet meer de gehele koppel, maar koeien vanaf 80 dgn, de droge koeien en individuele koeien worden nu bekapt.


Drie sterkste punten van de stal volgens de veehouder
De routing in de stal: voor de veehouder zelf en voor zijn koeien. Voor in de stal gebeurt alles: het droogzetten, insemineren, bekappen. De droge koeien zijn voorin gehuisvest en kalven daar af. Dit zorgt voor een goed overzicht voor de veehouder.
Veel licht en lucht in de stal: klimaat.
De ruimte voor de robot. Genoeg ruimte voor de robot is van essentieel belang om een goede robotfrequentie na te streven.


Drie verbeterpunten van de stal volgens de veehouder
De diepstrooiselboxen bij droge koeien bevallen hem niet goed genoeg. Er ontstaat geen vaste onderlaag en daardoor wordt het een grote knoeiboel. De veehouder gaf ook aan dat hij zelf misschien ook niet de juiste persoon is om diepstrooiselboxen te hebben.
De vijzels op zolder. Deze zijn een meter te laag opgehangen, want ze zitten precies op ooghoogte.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Wanneer het idee komt om een nieuwe stal te gaan bouwen, ga je om je heen kijken. De veehouder had een lezing bijgewoond van Vetvice en had dat nog in zijn achterhoofd. Daarnaast heeft hij een aantal boeken van Vetvice gelezen: ‘bouwen voor de koe’ en ‘koesignalen’. Tijdens het eerste gesprek zijn de wensen van de veehouder doorgenomen en na vijf schetsen kwam de definitieve tekening op tafel.
Vetvice had een aantal andere ideeën dan de veehouder, zoals de droge koeien aan de kant in combinatie met de separatieruimte. Zodat de ruimte anders verdeeld kan worden bij toenemend aantal of juist afnemend aantal droge koeien. Zo kun je wat heen en weer schuiven. Het strohok zou dan in de bestaande stal komen en dat betekende extra werk qua verbouwen.
Het looppad van de één naar de andere kant van de stal heeft de veehouder breder gelaten, zodat hij met de kruiwagen er ook door kan.
De veehouder is erg tevreden over het split entry systeem en de wachtruimtes. Zo hoeft de veehouder geen losse wachtruimtes laten zakken en later weer opruimen.
Door naar de verhouding in het aantal vee te kijken, was er te weinig ruimte voor de droge koeien. Samen is er een goede oplossing in de uitbouw voor de droge koeien gevonden.
De veehouder is ondersteund bij de uitwerking van zijn eigen ideeën. Hij wist goed wat hij wou.


Een aannemer vraagt hoeveel boxen moeten er in de stal. Vetvice vraagt hoeveel koeien wil je melken en daar wordt een goed passende stal voor getekend. Er wordt naar de koe gekeken. Dit typeert Vetvice.