false
278
143
fade
3
2

Fam. de Boer

In 2009 heeft fam. de Boer in Langedijke de bestaande ligboxenstal laten verlengen. Op dit moment wordt er een quotum van negen ton vol gemolken, door de 100 aanwezige koeien op het bedrijf. De doelstelling is om komende jaren gestaag te groeien naar een miljoen kg quotum. De koeien worden gemolken door twee gelijkgespiegelde Lely A3-next melkrobots, deze staan in het laatste spantvak van de bestaande ligboxenstal. Deze bestaande ligboxenstal wordt nu volledig in gebruik genomen door de droge koeien en hoogdrachtige pinken. Het andere jongvee bevindt zich in een naastliggende stal op het erf. Daarnaast bevinden zich er in de bestaande ligboxenstal links twee strohokken, één voor de zieke koeien en één voor de kalvende koeien. Vanuit de strohokken kunnen de koeien zelfstandig een rondje maken door de linksstaande melkrobot. Beide robots kunnen naar een gezamelijke ruimte separeren. Deze separatieruimte bevindt zich achter de rechtsstaande robot. Een koe wordt vanuit de linkerrobot, via de rechterrobot naar de selectieruimte gestuurd. Deze koe wordt dan geweigerd in de rechterrobot en gesepareerd. Vanuit de rechterrobot worden koeien rechtstreeks naar de selectieruimte gesepareerd.


De nieuwe ligboxenstal is een 0+4+0 rijige stal en biedt plaats aan 120 melkkoeien. De ligboxen bestaan uit een betonnen boxdek, met daarop een latex matras van 8 mm rubber. De ligboxen worden ingestrooid met zaagsel. De breedte staat afgesteld op 1,20 m en de lengte op 2,50 m. Op 1,75 m vanaf de achterrand ligt de knieboom. De achterrand bestaat uit een houten plank die naar binnen is afgerond. De ligboxafscheiding is speciaal ontwikkeld op advies van Vetvice. De ligbox kenmerkt zich door een verder doorlopende onderbuis, waardoor de koeien in bredere ligboxen goed worden gestuurd tijdens het liggen. De afstand tussen de onderbuis en bovenbuis is breder, zodat de schoftboom hoger komt te liggen. Tussen de ligboxen ligt een dichte vloer van 3 meter, achter het voerhek ligt 4 meter en voor de robot ruim 5 m. De vloer heeft een helling van 1% en het afschot is er meteen ingebracht. Na het storten van de vloer is er een profiel ingebracht, want het profiel is dan nog gemakkelijk te zagen. Een sleuf in de lengte en een sleuf richting de giergoot. Na in gebruik name van de stal is de vloer nog keer gezaagd, omdat de koeien nog niet voldoende grip hadden. De vloeren worden schoon gehouden door mestschuiven en deze storten achter in de stal af.


Het voerhek staat afgesteld op 75 cm vreetruimte per koe. Dit is bewust gedaan, om de koeien voldoende ruimte te geven tijdens het vreten. Door de 0+4+0 opstelling zouden alle koeien tegelijkertijd aan het voerhek kunnen staan. Aan het voerhek wordt er, met behulp van een voermengwagen, kuil, maïs, koolzaadstro en meel gevoerd.
Het dak is geïsoleerd en heeft een hoek van 30 graden. Daarvoor is gekozen, om toch genoeg kubieke meters inhoud per koe te halen, omdat de zijgevels niet te hoog mochten worden in verband met de vergunning. De zijgevels kunnen worden afgesloten met dichte gordijnen. Daarnaast zit er vogelgaas. De gordijnen worden automatisch afgesteld. Er hangen witte lampen in stal, die standaard ‘s avonds elf uur uit gaan en ‘s morgens om zes uur aan gaan. S nachts branden er drie TL-lampen. In de stal bevinden zich lage drinkbakken met een waterspiegel op 60 cm. De toevoerende waterleidingen liggen in buizen onder het beton van de stal. De koeien worden geweid met behulp van een beweidingsbox.
De stal voldoet aan de eisen van Maatlat Duurzame Veehouderij.


Vergeleken met de situatie in de voormalige ligboxenstal, zijn de prestaties van de koeien en de diergezondheid gelijk gebleven. Wel merkt de veehouder op, dat zijn koeien het aanmerkelijk beter hebben qua klimaat en koecomfort.


Drie sterkste punten van de stal volgens de veehouder
De inhoud en de ventilatie van de stal. In de winter is er bijna geen vorst, waardoor de waterbakken kunnen bevriezen.
Ook zijn ze erg tevreden over het buizenstelsel onder de betonnen vloer van de stal, waar de leidingen voor het water en de elektriciteit zich bevinden.
Het koecomfort in zijn stal, met nadruk op de ligboxenafscheiding.
De rust in de stal. Er is weinig concurrentie tussen de koeien en de melkrobots worden beide evenveel bezocht. De ruimte in stal draagt hier voor een groot deel aan bij.


Drie verbeterpunten van de stal volgens de veehouder
De mestschuif zou op drie motoren moeten lopen in plaats van twee motoren. Als er één kapot gaat ligt, de mestschuif meteen stil. De ketting is nu 150 m. Een kortere ketting is praktischer en komt het systeem ten goede.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
De familie de Boer is van begin tot eind begeleid door Vetvice. Het gaf de veehouders stimulans om goed over bepaalde zaken na te denken en om dingen anders te doen. En niet te denken van zo doen we het altijd al, dus doen we het nu weer zo. Vetvice beschikt over alle kennis om een goede stal neer te zetten, die voldoet aan de eisen van deze tijd. De club is enthousiast en gaat zakenkundig goed ter werk.