false
278
143
fade
3
2

Maatschap Hoving

Maatschap Hoving heeft in 2009 een zandstal gebouwd voor de melkkoeien. De stal is een 3 + 3 rijige stal met een doorsteek aan de achterzijde en bevat 200 ligboxen. De 2 x 16 stands rapid exit melkstal met oplopende wachtruimte bevindt zich in een apart gebouw tussen de voormalige en nieuwe ligboxenstal in. Door middel van een niet overdekt pad kunnen koeien van en naar de melkstal. Door een 3-weg selectie in de nieuwe stal kunnen de koeien worden gestuurd naar de oudmelkte of nieuwmelkte groep of naar de separatieruimte. De separatieruimte bevindt zich links achterin de stal en bevat een voerhek, ivm het arbeidsgemak met betrekking tot het behandelen van koeien. De rest van de stal is voorzien van voerbuizen. De koeien krijgen een TMR rantsoen en deze bestaat uit een eiwitmengsel, maïs, kuil, bierbostel, ccm, geplette tarwe en een bedrijfsspecifiek samengesteld mengsel van krachtvoer, mineralen, vitaminen en spoorelementen. Door de bouw van de nieuwe stal veel in eigen hand te hebben gedaan, is de prijs per koeplaats uitgekomen op ongeveer 1600 euro.


De dichte vloer achter het voerhek is 4 m breed en tussen de ligboxen 3,5 m breed.
De ligboxen zijn 1,10 m breed. De dubbele boxenrij is 5 m lang en de boxenrij tegen de buitenmuur aan 2,70 m. De ligboxen zijn gevuld met zand, met daaronder een betonnen boxdek. Eerst is er een laag van 20 cm zand ingebracht en daarover is een geweven doek gespannen. Daarna is er weer een laag van 20 - 25 cm zand ingebracht, waarbij de voorkant is hoger is gemaakt, zodat de koeien wat naar achteren komen te liggen. Er is geen knieboom in de ligboxen gemaakt. De achterrand is een betonnen opstaande rand van 20 cm. Deze had iets hoger gemogen, omdat tijdens het schuiven mest in de boxen kan komen. Tussen de ligboxen en achter het voerhek ligt de dichte vloer. Deze wordt twee keer daags, tijdens het melken, met behulp van een bobcat schoon geschoven. Achter in de stal in de doorsteek bevinden zich roosters en daar wordt de mest en urine in afgestort. Per keer kost het schoon schuiven van de dichte vloer een kwartier tijd. Boxen worden twee keer daags, ook tijdens het melken, met behulp van een krabber schoongemaakt. Dit kost per keer 10 minuten tijd. Eens in de drie weken komt er 15 ton schoon zand in de boxen. Dit wordt er met een shovel ingebracht.


Het zand wordt verwerkt met een zelf bedacht verwerkingssysteem, met de scheepsbouw als bron van inspiratie. De mest en urine valt door de roosters in een V-vormige goot van 35 meter lang. Deze loopt af met een helling van 1%. De goot is onderin smaller, zodat er snelheid wordt gehouden. De goot komt uit in put met drie aparte gedeeltes, gescheiden door muurtjes. De put is 2 meter diep en in muurtjes zit 10 centimeter verschil. Door het overlopen van de mest over de in hoogte variërende muurtjes bezinkt het zand. In het eerste gedeelte van de put bevindt zich het meeste zand. Soms is bij het uitrijden de mest te dik, dan wordt het spoelwater van de melkstal toegevoegd. De bedoeling is om de dunne fractie in de toekomst op te slaan in een mestsilo. Deze moet nog gerealiseerd worden.
Aan het eind van de goot aan de rechterkant is een spoelgat gemaakt, zodat de mogelijkheid er bestaat om de goot door te spoelen met water. Dit is tot nu toe nog nooit nodig geweest. De stal is nu ongeveer 1,5 jaar geleden in gebruik genomen.


Hoe gaat het nu ten opzichte van de oude situatie
Twee jaar geleden lag het afvoerpercentage op 25,3% en deze is nu gedaald naar 21,3%. Voornamelijk koeien met klauwproblemen redden zich beter in de nieuwe ligboxenstal. Witte lijn defecten komen nauwelijks meer voor en de klauwen slijten rechter af. De droge koeien en koeien rond de 100 dgn worden nu bekapt. Voorheen werden de koeien 3x daags gemolken. Dit is nu terug gebracht naar 2x daags en de koeien nu gedipt. Het celgetal in de nieuwe situatie gedaald van 200-250 naar 170. De koeien hebben in de nieuwe ligboxenstal geen dikke en/of kale hakken meer.


De diergezondheid was de voornaamste reden om voor zand te kiezen. De koeien komen gemakkelijk overeind en hebben veel grip. Daarnaast is er weinig werk van het schoonmaken van de boxen.