false
278
143
fade
3
2

Maatschapp Meppelink

Maatschap Meppelink heeft van twee stallen één stal gemaakt. Van de voormalige ligboxenstal voor de melkkoeien en de open front stal voor het jongvee is één stal gemaakt. Zodoende is het 1 + 2 + 3 rijige stal geworden. Met een voergang voor het jongvee aan de 1 rijige kant en een voergang voor het melkvee tussen de 2 en 3 rijer. De 3 rijer zit in de voormalige ligboxenstal en biedt plaats aan 99 koeien. De 2 rijer zit in het midden tussen de twee vorige stallen. De 1 rijer bevindt zich in de voormalige open front stal en biedt plaats aan het jongvee. In de voorkant van de 1 rijer bevindt zich een groot strohok voor droge en afkalvende koeien. Vanuit het strohok is er een oversteek, door middel van een rij roosters, naar de 2 rijige kant. De 2 rijer biedt plaats aan 62 boxen. Daar lopen de verse koeien en koeien die nog geïnsemineerd moeten worden. De overige koeien lopen aan de 3 rijige kant en deze komen ook buiten in het weiland.


Daarnaast is er een 32-stands buitenmelker geplaatst. Deze bevindt zich midden in de stal aan de voorkant. In de carrousel krijgen de koeien brok gevoerd. De rest van het krachtvoer ligt aan het voerhek. De selectiepoort na de melkstal stuurt de koeien naar de juiste groep. Ofwel naar de nieuw- of oudmelkte groep of naar de selectieruimte. De selectieruimte bevindt zich aan de 3 rijige kant van de stal. De koeien worden voor het melken opgesloten tussen de ligboxen aan de 2 rijige kant.


De ligboxen in het nieuwe gedeelte (2 rijer) hebben een breedte van 1,15 m en lengte van 2,40 m. De knieboom ligt op 1,80 m van de achterrand. De ligboxen zijn voorzien van een betonnen boxdek met een antislip profiel. De boxen zijn 0,25 m diep en zijn gevuld met paardenmest. Deze mest komt van een paardenstoeterij in de buurt en wordt één keer in de week opgehaald. Achter het voerhek ligt een roostervloer van 4 m en aan de andere kant ligt 3,75 m. Maar aan deze kant wordt niet gevoerd en zit alleen een voerbuis ervoor. Twee keer per dag, tijdens het melken, worden de roosters schoon geschoven met behulp van een handmatige en mechanische schuif. De stal is 9,5 hoog in het hoogste punt. In de overgang van het dak, van het nieuwe gedeelte naar de voormalige ligboxenstal, is een klein stukje open gelaten in verband met de ventilatie. Daar zit een vogelgaas en een dicht gordijn voor. Het dak is geïsoleerd.


Hoe gaat het nu ten opzichte van de oude situatie
In de nieuwe stal zijn de koeien 4 liter meer gaan produceren. De vruchtbaarheid is ontzettend verbeterd. De dieren worden weer tochtig gezien en de eerste tocht wordt drie weken na het kalven gezien. Het gaat veel gemakkelijker. Ook doen de vaarzen het beter. Ze produceren nog meer melk. De koeien worden bekapt rond de 100 dgn en vlak voor het droogzetten.
 

Sterkste punten van de stal volgens de veehouder
Vanuit de melkstal en vanaf de voergang is het een zeer overzichtelijke stal. Het wisselen van groepen gaat gemakkelijk, omdat de looproutes kort zijn en er twee doorsteken over de voergang zijn. Er is veel licht en lucht. En uiteindelijk is er van twee stallen één compacte stal gemaakt. Het mooie van deze verbouwing is ook dat de oude ligboxenstal weer compleet nieuw is. Het boxen instrooien gaat veel gemakkelijker en bovendien zijn het nu diepstrooiselboxen.


Verbeterpunten van de stal volgens de veehouder
De potstal had groter gemogen.
Het zou beter zijn om het voerhek in het oude gedeelte een halve meter naar voren te zetten.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Vetvice kwam met hele mooie ideeën. In eerste instantie zou het dak uit meerdere delen bestaan en een stuk minder hoog. Door het advies van Vetvice is de nok hoger komen te liggen, om zo nog meer inhoud te creëren. Ook door van het dak één geheel te maken, is het aanzicht van de stal erg mooi geworden.
Daarnaast werden de veehouders op hele andere ideeën gebracht. Zoals het belang van korte looproutes en de nieuwe maten. Er wordt niet bekrompen gebouwd, maar ruim genoeg. Het is ook van belang om een terugloopgang en een tanklokaal niet te klein te bouwen.