false
278
143
fade
3
2

Maatschap van Gestel

Coen van Gestel runt samen met zijn vrouw en vader een melkveebedrijf in het noorden van Brabant. In 2005 is er een 3-rijige stal met twee melkrobots gebouwd, met een voergang aan de buitenkant. De strohokken en het kantoor bevinden zich voorin de stal en de twee melkrobots links achterin de stal. De melkrobots staan in het verlengde van elkaar. Op dit moment (2011) wordt de stal verdubbeld in de lengterichting. De stal wordt uitgebreid met twee melkrobots en ruim 120 ligboxen. De verschillen met de oude stal zitten voornamelijk in de ruimere opzet, plaatsing van de strohokken en separatieruimte, en de routing rondom de melkrobot.


De twee melkrobots in de oude stal worden verplaatst naar het eerste gedeelte van de nieuwe stal en worden daar geplaatst in een hoekopstelling, zodat de koeien in de oude stal achter deze twee melkrobots blijven lopen. Achter deze twee melkrobots bevinden zich strohokken en separatieruimtes. Daarachter komen weer twee melkrobots en de koeien in het nieuwe gedeelte worden daardoor gemolken. Ook deze melkrobots staan in een hoekopstelling.


In plaats van 3,5 m achter het voerhek in het oude gedeelte, is er in het nieuwe gedeelte 4,5 m roostervloer achter het voerhek. Hierdoor komt het voerhek in het nieuwe gedeelte een meter verder naar voren te staan. Ten opzichte van het voerhek komen de koeien nog iets lager te staan dan in de oude situatie. Ook de vreetruimte per koe is toegenomen door bredere vreetplekken. Het voerhek is zo geconstrueerd dat individuele koeien kunnen worden vastgezet, zonder dat de hele koppel vast staat. Tijdens o.a. bedrijfsbegeleiding ziet de veehouder hier de meerwaarde van in. Het voerhek helt licht voorover. De voergang is gecoat. De zijgevels zijn respectievelijk 4,5 m aan de rechterkant en 5,5 m aan de linkerkant. De zijgevels zijn bekleed met vogelgaas en gordijnen. De gordijnen rollen zich aan de onderkant op. Door de ruime zijgevels kunnen de strohokken gemakkelijk en machinaal worden uitgemest. De nok heeft weerszijden een lichtstraat. Het dak is geïsoleerd. Waarschijnlijk wordt het oude gedeelte ook nog geïsoleerd in verband met de certificering. Zowel in het oude, als in het nieuwe gedeelte zijn er oversteken geplaatst naar buiten, mocht er in toekomst weidegang noodzakelijk zijn. De veehouder houdt rekening hiermee, omdat er in de gehele stal roosters liggen. Weidegang zou dan een uitkomst kunnen bieden om aan de mogelijke toekomstige emissienormen te voldoen.


De ligboxen verschillen ook ten opzichte van de oude situatie en dan vooral in de ligboxafscheiding zelf. De ligboxafscheiding is van een Duitse leverancier en onderscheidt zich op een aantal punten van de Nederlandse ligboxafscheidingen. De Doro-box bestaat uit een gebogen schoftbuis en beweegbare en geveerde nekketting, en is gebogen uit een twee duims buis. De ligboxbedekking bestaat uit een slijtvaste polyethyleen topmat met daaronder vijf centimeter dikke schuimplaten van hoogwaardige latex. De knieboom bestaat uit een houten balk en ligt op 1,87 m vanaf de achterrand. De ligboxen zijn 1,20 m breed.
Tussen de dubbele ligboxenrij is er een ruimte overgelaten. Zo kunnen koeien die te ver de ligboxen in lopen, probleemloos er weer uit komen.


Verbeterpunten ten opzichte van de oude stal
Altijd strohokken en separatieruimte bij de melkrobots. Toentertijd werd het nut van strohokken en separatieruimte dicht bij de melkrobot, volgens de veehouder, nog niet voldoende ingezien. Zodoende is er destijds niet daarvoor gekozen. Een half jaar na de in gebruik name van de stal wist de veehouder al dat hij daar wel voor had moeten kiezen. 


Het aandeel van Vetvice was het grootst in de advisering van de koerouting rondom de melkrobots. Met name door de minder goede ervaringen daarmee in het oude gedeelte was dat een belangrijk aandachtspunt bij de bouw van het nieuwe gedeelte.


Daarnaast heeft Vetvice advies geleverd voor de een jaar geleden gerealiseerde jongveestal. De jongveestal bestaat uit vier strohokken met achter het hoger gelegen voergedeelte een stuk rooster. Boven de vier strohokken is er voor een deel een afdak boven de kalveren geplaatst. De twee oudste groepen vreten vanaf de voergang en de twee jongst groepen vreten vanuit een voerbak. Daarnaast zijn er in de twee middelste hokken twee hooiruiven geplaatst. Een drinkautomaat voorziet de jongste kalveren van melk. Het dak is niet geïsoleerd. De schuur is opgebouwd uit een betonnen muur met daarboven damwand. Eén zijgevel is voor ongeveer een kleine twee meter open gelaten.