false
278
143
fade
3
2

Marten Kuipers

Marten Kuipers is de eigenaar van Lienhoeve Holsteins. Momenteel worden er 110 koeien gemolken, die jaarlijks 925.000 kg melk produceren. De koeien worden gemolken in een 2x8 stands melkstal, die zich in de voormalige ligboxenstal bevindt. Daarnaast bevindt zich daar de wachtruimte achter de melkstal en vanaf april wordt daar het jongvee gehuisvest. Tot voor kort werd het jongvee uitbesteed. Door middel van een corridor tussen beide stallen, kunnen de koeien heen en weer lopen. De arbeid wordt rondgezet met behulp van een vaste medewerker. Vorig jaar in april is als nieuwe activiteit Lienhoeve Vastgoed opgericht, dat zich bezighoudt met taxatie van en bemiddeling in agrarisch en landelijk vastgoed.
 

Marten Kuipers heeft 13 december 2010 zijn nieuwe ligboxenstal in gebruik genomen. Het is een 2+2 rijige stal, waarbij er twee dubbele boxenrijen zijn. Deze bieden plek aan ca. 125 koeien. De ligboxen zijn gevuld met zand, met daaronder een betonbodem. Deze loopt gelijk aan de mestgang, de opstaande achterranden zijn daar opgestort. De boxbreedte is 1,15 m, de boxlengte is 2,50 m. en de knieboom ligt op 1,80 m.
De doorsteken liggen hoger dan de andere looppaden, zo voorkom je dat, tijdens het schuiven, de mest daar blijft liggen. Daar komt immers geen schuif.
Links voorin de stal bevinden zich twee grote strohokken. Eén voor de close-up koeien en één voor de verse koeien. Dit is bewust gedaan, zodat de koeien zo dicht mogelijk bij de melkstal lopen, want de corridor naar de voormalige ligboxenstal zit daar. De close-up koeien hebben beschikking tot een krachtvoerautomaat. Rechts voorin is de stal niet ingericht en deze ruimte doet nu dienst als werktuigenberging/stro-opslag. Deze ruimte kan, indien wenselijk, ingericht worden met 36 ligboxen.
Eenmaal in de drie