false
278
143
fade
3
2

Meeuwis Millenaar

Begin 2011 is de renovatie van de bestaande ligboxenstal van Meeuwis Millenaar zo goed als afgerond. De veehouder heeft voor een renovatie gekozen, omdat hij geen nieuwe ligboxenstal wou bouwen. Mogelijk wil één van de kinderen later in het bedrijf, maar dat gaat waarschijnlijk nog een aantal jaren duren. Door de renovatie kan de mogelijke bedrijfsopvolger later zelf beslissen hoe de nieuwe ligboxenstal eruit moet zien en bij overname zit de veehouder financieel minder zwaar. Door de renovatie is de arbeid minder geworden en is het arbeidsplezier meer geworden. Op deze manier is het bedrijf veel beter te combineren met de functies buitenshuis.


Door de renovatie is de omvang van het bedrijf verminderd. In de gerenoveerde 2 + 2 rijige ligboxenstal is nu plek voor 73 koeien. Voorheen liepen er 90 melkkoeien in. De spanten staan op 4,40 m van elkaar, zodat de voormalige ligboxen een breedte hadden van 1,10 m. Nu staan de ligboxen op 1,20 m breed en daardoor is er rondom de spanten ruimte over. Zodoende gaat er per spantvak een box af. De knieboom ligt op 1,83 m en de diagonaal op 2,25 m vanaf de achterrand. Door de buitenmuur eruit te slaan, hebben de melkkoeien nu ongeveer 40 cm kopruimte meer. De boxbedekking is een mat, bestaande uit twee lagen met daartussen een schuimlaag van 6 cm. Daarop ligt een laagje zaagsel. De veehouder had liever voor diepstrooiselboxen willen kiezen, maar bij regenval regenen de boxen vol.


Rechts voorin de oude stal stond de melkstal. Daar is nu een melkrobot voor terug gekomen. Voor de melkrobot bevindt zich een groot strohok voor kalvende en zorgkoeien. De melkkoeien kunnen vanuit het strohok zelf het rondje door de melkrobot maken. Het strohok is op te delen in twee delen. Koeien vanaf 10 dagen voor afkalven krijgen daar via een krachtvoerbox brok bijgevoerd. Om voor de melkrobot voldoende ruimte te creëren, zijn er een aantal boxen weggehaald. Door middel van een split-entry kunnen koeien vanuit de wachtruimte, maar ook vanuit de ligboxenstal de melkrobot in. In de wachtruimte kan de veehouder melkkoeien plaatsen die gemolken moeten worden en ook de zorgkoeien gaan via de wachtruimte de melkrobot in. Achter de melkrobot bevindt zich een drieweg-selectiepoort. De koeien kunnen terug naar de ligboxenstal worden gestuurd, naar het strohok of naar buiten. In de winter worden de dieren dan niet naar buiten gestuurd, maar naar de separatieruimte. Hierin bevindt zich een behandelbox. Deze is ontwikkeld Wopa in samenwerking met Vetvice.


Links voorin de stal bevindt zich het nieuwe hoger liggende kantoor en het droge koeien gedeelte. De droge koeien hebben uitloop naar de wei. In de winter is het voergedeelte van de droge koeien afgesloten van het liggedeelte. Om van het ene naar het andere gedeelte te kunnen, moeten de droge koeien via een pad buiten de stal naar het voer- / liggedeelte. Zo houden de droge koeien ook in de winter hun beweging.


De doorsteek is ook breder gemaakt. In deze brede doorsteek bevindt zich ook een mechanische koeborstel, zodat de koe alle ruimte heeft en andere koeien niet gehinderd worden. Het voerhek is over de gehele lengte een stuk naar voren geplaatst, om de koeien meer ruimte te geven achter het voerhek. De roosters worden schoon gehouden door een mestrobot. De veehouder wil ook de paden naar en van de wei laten schuiven. De sensoren zijn al gemonteerd in de betonnen platen. Het dak bestaat uit golfplaten en deze is geïsoleerd. Gordijnen bekleden de zijgevels.


Hoe gaat het nu in de nieuwe stal?
Er is veel meer rust in de stal. Door meer ruimte in de stal en een ander melksysteem. Er wordt een hogere melkproductie gerealiseerd. De veehouder is flexibeler.


Drie sterkste punten van de stal volgens de veehouder
De ruime ligbox.
Het boercomfort: o.a. de melkrobot.
Koe-routing: drieweg-selectiepoort, split-entry en looppad droge koeien.


Drie verbeterpunten van de stal volgens de veehouder
Een muurtje laten opmetselen van ongeveer 40 cm, om het uitwaaien van zaagsel en inregenen van de ligboxen te voorkomen.
Een strohok is nooit groot genoeg!


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Tijdens de voorbereiding van de renovatie van de ligboxenstal kwam de veehouder er niet alleen uit en schakelde daarom Vetvice in. Voornamelijk om de indeling van de stal op een juiste manier in te richten. De problemen werden practisch benaderd om zo tot een oplossing te komen, zoals het toepassen van een split-entry. Een ander belangrijk aandeel vond de veehouder het boek over robotmelken. Het is een heel practisch boek. Wanneer je voor robotmelken kiest, weet je niet wat je te wachten staat. Door het lezen van dit boek ben je beter voorbereid. De veehouder prijst Vetvice om de kennis van koeien en robotmelken, vanuit een diergeneeskundige achtergrond. Kennis van de koe en geen kennis van ijzer!