false
278
143
fade
3
2

Rene Westerlaken

In 1985 is de bestaande ligboxenstal gerealiseerd. Hier bevinden de melkkoeien zich vanaf 10-12 dgn na afkalven tot de far off droge koeien groep. In 2008 is er een potstal gebouwd voor de close-up koeien en verse koeien. Daarnaast is er een nieuwe melkstal inclusief wachtruimte gebouwd. In december 2008 is de nieuwe melkstal in gebruik genomen. Via een doorsteek tussen de ligboxenstal en de melkstal, inclusief wachtruimte, steken de melkkoeien over voor het melken. Deze doorsteek wordt afgescheiden door hekken met tralies en is voorzien van een roosterpad.


Door een voller rakende ligboxenstal is er een aantal jaren geleden ervoor gekozen om ‘noodgedwongen’ een aantal koeien op stro te houden in een oudere schuur. Dit is toen zo goed bevallen, zodat er een nieuwe optimale potstal is gerealiseerd. De potstal is 25 bij 8 meter en verdeeld in twee strohokken. Eén voor de kalvende koeien en één voor de verse koeien. Tussen de twee strohokken zit een hek met tralies, zodat de koeien elkaar kunnen zien. En met het uitmesten kan het hek eenvoudig worden weg geklapt. In de potstal ligt een betonnen vloer met daarop een laag stro. De potstal is minimaal 0,60 m diep. Om het machinaal en gemakkelijk uit te mesten is één kopse kant van de potstal van een schuine betonnen rand voorzien. De veehouder laat de loonwerker 3 tot 4 keer in het jaar komen om de potstal uit te mesten. Het strohok voor de verse koeien verdoet meer stro, want daar wordt meer mest geproduceerd. De kant van een voergedeelte is open front. Het dak bestaat uit golfplaten en is niet geïsoleerd. Aan één zijde van de nok bevindt zich een lichtstraat.


Het voergedeelte ligt aan de buitenkant en een stuk hoger dan het strohok, met daarachter een roostervloer. Om van het liggedeelte naar het voergedeelte en andersom te kunnen gaan, moeten de koeien een trapje op en af. Een schuin lopend op-/afstapje geeft kans op uitglijden. Koeien zijn goed in staat om een trapje op en af te gaan. In het voergedeelte bevinden zich een aantal zelfdrinkers. Aan de andere kant van de strohokken loopt de terugloopgang van de melkstal. Ook hier hebben de koeien elkaar in het zicht door de hekken met tralies als afscheiding. In de terugloopgang kunnen ongeveer drie tot vier koeien tegelijkertijd elkaar probleemloos passeren. De terugloopgang is een rechte gang, zodat er geen fuiken ontstaan, waarin (ranglagere) koeien verdrukt kunnen worden. De koeien kunnen op deze manier gemakkelijk doorlopen. In de terugloopruimte kunnen twee rondes koeien staan. Op deze manier kunnen de koeien ook nog tijdens de eerste rondes van het melken vanuit de ligboxenstal oversteken en hoeven ze niet allemaal tegelijk in de wachtruimte worden gedreven. De melkstal is tegen de potstal aangebouwd met daarachter een wachtruimte voor ruim 120 melkkoeien. In de wachtruimte bevindt zich een opdrijfhek. De melkstal is een 2*14 80 graden melkstal. De capaciteit van de melkstal is er zo op ingesteld, zodat de melkkoeien niet langer dan 1,5 uur in de wachtruimte hoeven te staan. De melkstal is uitgerust met rubber op de vloer. De mogelijkheid bestaat om na het melken koeien te kunnen separeren, maar dat is op dit moment nog niet in gebruik.


Alle koeien krijgen jaarrond hetzelfde voer. Alleen in de weideperiode krijgen de verse koeien een apart rantsoen. De far off droge koeien groep krijgen stro bijgemengd in het rantsoen. De close-up droge koeien krijgen niet het TMR-rantsoen, omdat anders de vaarzen te vet werden. Wel krijgen ze individueel een brok bijgevoerd vlak voor het afkalven. De veehouder heeft al dertig jaar lang ervaring met het voeren van een TMR-rantstoen. Weidegang wordt daarnaast toegepast.


Sterkste punt van de stal volgens de veehouder
De veehouder heeft ervoor gekozen om de close-up en verse koeien op stro te huisvesten om zo een optimale gezondheid na te streven. Het resulteert in minder zieke zijnde koeien. In de kritiekste periode worden de koeien op luxe manier gehuisvest en in beweging gehouden. Zo voorkom je problemen in de lactatie. Het proces van afkalven gaat bijna altijd vanzelf. De kalveren zijn gezond en de koeien starten gemakkelijk op. Ze hebben het eten en drinken kort bij de hand. Ook de looproute naar de naastliggende melkstal is kort. De verse koeien worden als eerste in de melkstal gemolken. Na de eerste 3 weken worden de koeien al vaak weer tochtig. De veehouder zit er aan te denken om ook de far off droge koeien groep misschien te gaan huisvesten op stro.


Verbeterpunten van de stal volgens de veehouder
Rondpompsysteem tegen bevriezing aanschaffen. Meteen de eerste winter in de nieuwe potstal vroor het zo hard, dat twee weken de waterleidingen bevroren waren.
Toen bevroor ook de melkstal. De veehouder had de melkstal zo goed als helemaal los willen houden, maar door de extreme vorst is de melkstal inmiddels toch voor een deel afgedekt.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Er wordt puur naar het natuurlijke gedrag van de koe gekeken. Hoe beweegt een koe en wanneer is ze happy? En wat is er in een stal nodig om daaraan te voldoen? Dikke hakken en beschadigde ruggen vertellen je veel. Een practische benadering!