false
278
143
fade
3
2

Stal met melkstal

.....

Hemrik Holsteins

In november 2009 is de nieuwe ligboxenstal van Brand Jan de Haan en Gea de Vries in gebruik genomen. De nieuwe stal is een verbreding van de oude stal, waarbij er aan de linkerkant twee ligboxenrijen zijn bijgebouwd, inclusief een voergang aan de buitenkant. De droge koeien en drachtige pinken bevinden zich in de oude stal aan de linkerkant. De droge koeien hebben uitloop naar buiten toe, naar een zandbak. Links voorin de oude stal bevindt zich de 2x6 visgraat melkstal... Lees meer...

Mts. Hoving

Lienhoeve Holsteins

Maatschap Hoving heeft in 2009 een zandstal gebouwd voor de melkkoeien. De stal is een 3 + 3 rijige stal met een doorsteek aan de achterzijde en bevat 200 ligboxen. De 2 x 16 stands rapid exit melkstal met oplopende wachtruimte bevindt zich in een apart gebouw tussen de voormalige en nieuwe ligboxenstal in. Door middel van een niet overdekt pad kunnen koeien van en naar de melkstal. Door een 3-weg selectie in de nieuwe stal kunnen de koeien worden gestuurd naar... Lees meer...

Marten Kuipers is de eigenaar van Lienhoeve Holsteins. Momenteel worden er 110 koeien gemolken, die jaarlijks 925.000 kg melk produceren. De koeien worden gemolken in een 2x8 stands melkstal, die zich in de voormalige ligboxenstal bevindt. Daarnaast bevindt zich daar de wachtruimte achter de melkstal en vanaf april wordt daar het jongvee gehuisvest. Tot voor kort werd het jongvee uitbesteed. Door middel van een corridor tussen beide stallen, kunnen de koeien... Lees meer...

Mts. Meppelink

Maatschap Meppelink heeft van twee stallen één stal gemaakt. Van de voormalige ligboxenstal voor de melkkoeien en de open front stal voor het jongvee is één stal gemaakt. Zodoende is het 1 + 2 + 3 rijige stal geworden. Met een voergang voor het jongvee aan de 1 rijige kant en een voergang voor het melkvee tussen de 2 en 3 rijer. De 3 rijer zit in de voormalige ligboxenstal en biedt plaats aan 99 koeien. De 2 rijer zit in het midden tussen de twee vorige stallen. De 1 rijer... Lees meer...

Steef Pronk

De familie Pronk komt oorspronkelijk uit het Westen en is in 1980 in de Wilp neergestreken. Op dit moment bezitten ze 1.150.000 kg melkquotum. Dit wordt vol gemolken door de 115 koeien die aanwezig zijn op het bedrijf. De gemiddelde productie ligt op 10.000 kg. In totaal heeft Pronk 60 hectare in gebruik. De koeien worden gemolken met een 24-stands carrousel van Manus. De voormalige ligboxenstal wordt nu volledig in gebruik genomen door de droge koeien en... Lees meer...