false
275
613
fade
3
2

Het Rad van de Arbeid

“Iedereen praat over arbeidsefficiëntie, allemaal denken ze daarbij aan iets anders en er is geen gestructureerde totaal-aanpak.” Alle initiatieven om meer melk per gewerkt uur te realiseren tonen één ding duidelijk aan: de praktijk mist goede afbakening van begrippen en goede werklijnen om gestructureerd verder te komen op dit vlak. Wat maakt arbeidsproductiviteit? Is dat een slim ingerichte stal, werken met een planning en standaard werkwijzen, mechanisatie of in een heel hoog tempo werken?

Om hierin verder te komen besloot Vetvice een managementmodel te ontwikkelen, dat kan dienen als kader en richtingaanwijzer voor het in beeld brengen en verbeteren van de arbeidsproductiviteit op melkveebedrijven. Zo’n “model” is niets meer dan een aantal “bedrijfskenmerken”, die onderling verbonden zijn met pijlen. Het is een plaatje dat je inzicht geeft in de stappen die je als melkveehouder kunt zetten, om op gestructureerde wijze de arbeidsproductiviteit op jouw bedrijf te controleren en te verbeteren.
 
Na de ontwikkeling van een basismodel, kwam Vetvice-projectleider Jan Hulsen in gesprek met Andries-Jan de Boer en Lubbert van Dellen van AcconAVM. Deze ervaren bedrijfsadviseurs werkten graag mee aan verbetering en beklemtoonden het belang van het meetbaar maken, zodat je weet waar je staat. Dit helpt ook om vooruitgang en verbeteringen te borgen, zodat je niet terugvalt.
 
Het Managementmodel Arbeidsproductiviteit Melkvee heeft, net als elke cirkel, geen begin en geen einde. Je kunt op elk punt instappen, waarbij je al snel tot de ontdekking komt dat bepaalde dingen eerder komen dan andere. Je hebt bijv. eerst de stal en dan de werkwijzen.
 
De cijfers van de spaken van de cirkel benadrukken dat je uiteindelijk altijd uitkomt bij het begin: de persoonlijke visie, kenmerken en strategie van de ondernemer en het bedrijf. Wie ben je, wat kun je, wat wil je en hoe ga je hier op duurzame wijze geld mee verdienen?
 
Elk model balanceert tussen aan de ene kant heel duidelijk en doelgericht zijn, en in heel veel situaties toepasbaar zijn. Dit betekent dat je zelf bepaalde begrippen moet invullen. Bijvoorbeeld “tussen de oren” betekent wat anders op een éénpersoonsbedrijf, dan op een bedrijf met 5 medewerkers in loondienst.
 
De meetbaarheid van de diverse stappen is iets dat werkendeweg vorm zal krijgen. Heel weinig bedrijven weten op dit moment hoeveel kg vet+eiwit zij produceren per gewerkt uur. Over enkele jaren is dit wellicht een heel vertrouwd kengetal. De zes onderdelen van de Arbeidsproductiviteitscirkel hebben ieder een eigen meetmethode nodig. Soms kun je werkelijk in getallen meten, soms is dit een checklist of inventarisatielijst. Want hoe meet je of een bedrijf een concrete strategie en doelen heeft?: door te kijken of de ondernemer dit op schrift heeft gesteld, of zijn medewerkers deze kennen en of zijn bedrijfsplan en werkwijzen erop aansluiten (die moeten dus ook op papier staan).
 
Tot slot: een hoge arbeidsproductiviteit is een middel, geen doel. Het helpt je om de financiële rentabiliteit van je bedrijf te verhogen én het helpt je om controle te hebben over je eigen tijd. Dus om een goede verhouding van werk en vrije tijd te realiseren. En waar jij voor kiest, bepaal je helemaal zelf. Het Managementmodel Arbeidsproductiviteit Melkvee is door iedereen te gebruiken, mits bij publicatie altijd wordt vermeld: ©Vetvice/AcconAVM, 2009.

Managementmodel Arbeidsproductiviteit Melkvee: Het Rad van de Arbeid

Overzicht ondersteunende dienstverlening door AcconAVM en de Vetvice Group:

 

 

Stap


Ondersteuning door AcconAVM via:                                                             

Ondersteuning door Vetvice via:

1.    

Een duidelijke doorgevoerde bedrijfstrategie met concrete doelen.

- Meerjarenbegroting en bedrijfsplan

Is de eerste vraag van alle adviesgesprekken

2.

Bedrijf, gebouwen, inrichting, materialen en koeien afgestemd op arbeidsproductiviteit.

 

- Vetvice Stallenbouwadvies
- Vetvice Werkscan
- Vetvice Hekkenplan

3.

Efficiënte en effectieve standaard werkwijzen.

- Topkoers Arbeid                                    

- Vetvice Werkscan
- Vetvice Personeel en planning

4.

Een dag-/week-/maand-/jaarplanning.

 

- Vetvice Werkscan
- Vetvice Personeel en planning

5.

Een bewuste strategie voor mechaniseren, automatiseren en specialiseren.

- Meerjarenbegroting en bedrijfsplan

Is een vraag bij het Vetvice Stallenbouwadvies en bij de Vetvice Werkscan

6.

Arbeidsefficiëntie zit altijd en overal tussen de oren

- PPA (individu)
- Topkoers Arbeid (individu, team)
- Coaching (individu, team

Coaching van de ondernemer (leidinggeven en leiderschap) en coaching van het team is een onderdeel van Vetvice Planmatig Werken

 

Bewaking: per kwartaal monitoren en bijsturen

- Topkoers

 

 

Voor meer informatie, bijvoorbeeld een lezing of training:
Contactpersoon bij AcconAVM: Andries-Jan de Boer: [email protected], www.acconavm.nl
Contactpersoon bij Vetvice: Jan Hulsen: [email protected], www.vetvice.nl